Park vědy Roztoky vstoupil do plného provozu

Park vědy Roztoky, který poskytuje více než 4 tisíce m2 ploch vědeckých pracovišť, ukončil v těchto dnech zkušební provoz a vstoupil do plného fungování. V investici za necelých 330 milionů korun si po otevření, jež proběhlo vloni v říjnu, mezitím větší část prostor pronajal americký průmyslový gigant Eaton.

„Během roční zkušební doby se výzkumné a testovací zařízení daly do plného provozu. Prováděly se zejména akustické a vibrační testy, aby se prokázalo, že stroje nepřekračují povolené normové hodnoty,“ řekl Marcel Soural, generální ředitel společnosti Trigema.

Mezi technologiemi, které Eaton ve spolupráci se studenty ČVUT postupně zkoumá a vyvíjí, byly již od počátku například speciální elektronické brýle, které uživateli promítnou informace o elektrickém napětí nebo teplotě ve výrobním stroji. Součástí plánů je i chytrý systém, který uvnitř domu řídí topení, klimatizaci či osvětlení podle toho, jak to jeho obyvatelé potřebují. V současné době pracuje v Inovačním centru okolo 75 zaměstnanců. Do budoucnosti se plánuje jejich navýšení až na 300.

“Od úplného začátku, kdy jsme začali uvažovat o expanzi našeho Eaton European Innovation centra, patřil Park vědy Roztoky mezi hlavní kandidáty, kam půjdeme. Trigemu známe už díky Vědeckotechnickému parku Roztoky. Park vědy byl proto logickým krokem. Nové prostory byly ušity na míru našim potřebám,” uvedl Engelbert Hetzmannseder, ředitel Eaton European Innovation centra.

Vzhledem k obsazenosti jsou nyní v Parku vědy volné už jen některé prostory v horní části budovy, které jsou vhodné například pro softwarový a hardwarový vývoj, vývoj elektroniky a mikroelektroniky či automatizace a optimalizace procesů. Tyto prostory bude samozřejmě možné upravit podle konkrétních potřeb nájemce.

Investiční výstavba vědeckotechnického parku v Roztokách byla dotována částkou přesahující 155 milionů korun z Operačního programu Podnikání a inovace - program Prosperita, který je financovaný ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. Celkové investiční náklady činily 327,7 milionů korun.

Cílem Parku vědy je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci mezi vysokými školami či výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou. Park vědy navazuje na již vybudovaný Vědeckotechnický park, který je v jeho těsné blízkosti. Je koncipován jako víceoborový areál, složený z kanceláří a výzkumných pracovišť, laboratoří v oblasti lehkého průmyslu.

Park vědy Roztoky - prostory:
Vědecká pracoviště, kanceláře a společné prostory – 4 011 m2
Podnikatelský inkubátor - 81 m2
Centrum pro transfer technologií - 29 m2

Aktivity holdingu Trigema a.s. v oblasti vědeckých pracovišť:
Oblasti vědy a výzkumu se Trigema věnuje od roku 2007 a vedle Parku vědy již stačila v roce 2011 otevřít blízký Vědeckotechnický park Roztoky, který se ve spolupráci s ČVUT a podnikatelským sektorem zabývá výzkumem a vývojem spalovacích motorů pro automobily a motory s alternativními pohony i konstrukcí vozidlových převodovek. Hlavním nájemcem VTP Roztoky je Ústav pro výzkum spalovacích motorů Fakulty strojní ČVUT a dalšími pak firmy TÜV SÜD Czech, která se zabývá podobnou problematikou a Eaton Elektrotechnika.

Trigema a.s. představuje skupinu téměř třiceti společností uspořádaných do holdingové struktury s vlastním kapitálem cca 0,6 mld. Kč, které jsou zaměřeny na development, stavebnictví, facility management, cestovní ruch a právě i podporu rozvoje vědy a výzkumu.