Den otevřených dveří ve VTP

Den otevřených dveří ve Vědeckotechnickém parku, které proběhly uspořádala společnost VTP Roztoky a.s. ve spolupráci s Centrem vozidel udržitelné mobility, které spadá pod ČVUT Fakultu strojní v Praze.

Počet osob na tuto akci byl z bezpečnostních důvodů omezen na 15 na jednu denní skupinu. I přes toto omezení byl o akci velký zájem a ze 75 volných míst jich bylo obsazeno 51.
Společnost VTP Roztoky a.s. má 4 zaměstnance, kteří se starají o chod budovy a spokojenost nájemců jako je třeba Fakulta strojní ČVUT, Eaton Elektrotechnika, TÜV SÜD Czech a v neposlední řadě Inovacentrum ČVUT. Prozatím je tedy v budově téměř 100 lidí, kteří se věnují aplikovanému výzkumu a vývoji se širokým spektrem podpůrných služeb poskytovaných provozovatelem parku.

Budova VTP je tvořena jedním suterénním a čtyřmi nadzemními patry. V suterénu je technické zázemí pro provoz budovy a laboratoří. V prvním a druhém patře je v současné době převážná část VTP připravena pro výzkum spalovacích motorů, vozidel, převodovek, elektrických přenosů a hybridů, palivových článků a rychloběžných strojů. Zbylá dvě poslední patra jsou vybavena jako kancelářské prostory.

Provoz budovy je pro okolí naprosto neškodný. Šíření hluku z laboratoří je díky konstrukční technologii, takzvanému „domu v domě“, eliminováno a hluk je zcela uzavřen v laboratořích. V laboratořích, kde jsou pro zkoušení motorů využívány pohonné hmoty, je několik detekčních systému pro zamezení vzniku požáru. Pokud by však k požáru v motorových laboratořích přeci jed došlo, pak je zde samočinné hasicí zařízení, které je schopné případný požár do 1,5 minuty uhasit. Zásoba pohonných hmot je v dvouplášťové nádrži, kde je hlídán případný pokles tlaku a sebemenší rozdíl oproti standardnímu tlaku toto palivové hospodářství okamžitě odstaví z provozu. Vše je tedy dokonale hlídáno a pravidelně se provádějí všechny servisní činnosti a revizní kontroly.

Exkurze zaznamenaly u návštěvníků velký úspěch a s ohledem na to plánuje společnost VTP Roztoky a.s. opět ve spolupráci s Centrem vozidel udržitelné mobility, další akce nejen pro místní obyvatele.